THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Diplomate of JSOT / DJSOT Members

Name
TETSUO AIDA
Sho AKAI
Mie AKANUMA
Yoshiji ASAOKA
Shougo ASANAMI
KENTARO ASANUMA
Masatoshi ASAHINA
Tamiko ADACHI
Ryo ATSUMI
Masayoshi ABE
Yukinori AMANO
TAKAHIRO AYA
Shingo ARAKAWA
Tetsuro ARAKI
Kazunori ARIMA
Chinami ARUGA
Hiroyuki ANDO
Takuma IGUCHI
Hisashi IKEGAMI
Kazuhiko IKEDA
Rie IKEDA
Noriaki ISHIGAMI
Tomomichi ISHIZAKA
Masakazu ISHIMURA
TOMOKO IZUMI
Hiroyuki IZUMI
Hiroyuki IZUMI
TAKAKO ISO
TAKEHITO ISOBE
Mitsui ISOBE
Keisuke ITAGAKI
MIKA IDE
KAZUMI ITO
SATORU ITOH
Shino ITOH
Shiho ITO
Tadashi ITO
Hiroshi INADA
KOSEI INUI
Yoshitaka INUI
ATSUTO INOUE
Hiroyuki INOUE
Kiyoshi IMAI
Noriyasu IMAI
Naoko IMURA
HIROYUKI IRIE
Hisakazu IWAI
Shogo IWASAKI
Makoto UEDA
Koichi UENO
Koji USUDA
Hideomi UCHIDA
HIROSHI UCHINO
YUICHI UTSUMI
Motoki UMEDA
HIRO EDA
Kunihiko OISHI
Takumi OISHI
Motoyasu OHSAWA
Yasuharu OTSUBO
Yasuyuki ONISHI
Yasuo OHNO
HISAKUNI OBAYASHI
YASUSHI OHMACHI
KO OMURA
Hiroaki OKA
Kazushi OKAZAKI
Keikou OKASAKI
SHUZO OKAZAKI
SEIYA OGATA
Hidehiro OGATA
Manabu OKADA
Hideaki OKATANI
Noriko OKAHASHI
AI OKAMURA
Hayao OKAMURA
SHUJI OGAWA
Takuo OGIHARA
Yousuke OGIWARA
Yuji OKUDA
Junichiro OZAKI
Shigenari OZAWA
Keiko OSE
Tomoko OCHI
Toshiaki OCHIAI
KIYONORI KAI
YUSUKE KAGAWA
DAI KAKIUCHI
AKIHIKO KAGEYAMA
Tatsuya KASAI
HIROKO KASAHARA
Satoru KAJIKAWA
Ryuichi KATAGIRI
SEIICHI KATAYAMA
Naruo KATSUTANI
Chiaki KATOH
HIDEO KATO
Masashi KATO
Yukiko KANAZAWA
Chisako KANAMARU
Shohei KANIE
Hiroyuki KANEMITSU
Hirokazu KANOU
Tomoyuki KAMIGAITO
Kimio KARIYA
Yoshiaki KAWAI
Ryota KAWAI
TOMOHIRO KAWAGUCHI
Satomi KAWASHIMA
Toru KAWANISHI
JUNICHI KAWAHARA
Yoshinori KAWAMURA
Kensuke KAWAMOTO
Toshihiro KAWAMOTO
SHINYA KAWARADA
Masayuki KANKI
RYUTA KIKUZUKI
TOMOYUKI KISHIDA
Yuki KISHINO
KEISUKE KITAURA
Takashi KITAGUCHI
Ikue KITAZAWA
SHOKO KITAJIMA
Yasuki KITAMURA
Rie KIKKAWA
JUNZO KINOSHITA
Takahide KIHARA
Kazuya KIMURA
TSUTOMU KIMURA
TOMOFUMI KIMOTSUKI
Akinori KIYA
Jumpei KIYOKAWA
Naoki KIYOSAWA
MASAHIKO KUSHIDA
Kiyoshi KUSHIMA
Hiroshi KUSE
Yoshiharu KUNINISHI
Takeshi KUNIMATSU
Akiko KUBOTA
Kazuyoshi KUMAGAI
TAKAYUKI KUMAMOTO
Eisuke KUME
Masaaki KURATA
Akiyoshi KURIHARA
Yuichi KUROIWA
Takao KUROOKA
Ken KURODA
Makiko KUWAGATA
CHIHARU KUWATA
Takashi KUWAHARA
Yuki KUWAMURA
AKIRA KOUDA
Takeshi KOUCHI
MAMI KOUCHI
MASAAKI KOGA
Tsukasa KOZAKI
KENSUKE KOJIMA
Natsuki KOJIMA
Yasuhiro KOJIMA
ATSUSHI KODAMA
Yukio KODAMA
Koichi GOTO
Akio KOBAYASHI
Kazuo KOBAYASHI
Toshio KOBAYASHI
TOSHIHIDE KOBAYASHI
Mitsuru KOBAYASHI
Ryuichi KOMATSU
Kazuma KONDO
Takuya KONDO
Miwa KONDO
TAKAFUMI SAI
Kazuyo ZAIZEN
Arata SAITOH
KATSUNORI SAITO
Junichiro SAITO
Tsuyoshi SAITO
Toshiki SAITOH
Naomi SAITOH
Wataru SAITOH
YUKIE SAEGUSA
Keisuke SAKAGUCHI
Fumio SAGAMI
TAKAHIKO SAKAMOTO
Youhei SAKAMOTO
Ken SAKURAI
Takayuki SAKURAI
Hitoshi SASA
SHOJI SASAKI
Daisuke SASAKI
Tetsuya SASAKI
Tomo SASAKI
Masanori SASAKI
Yoshifumi SASAKI
Kenji SASAHARA
Keisuke SASO
AKIHIDE SATO
Keiichiro SATO
Shigeru SATO
JUN SATO
Shin-ichi SATO
TAMIO SATOU
Hiroshi SATOH
Hisakazu SANADA
Osamu SAWAMOTO
Atsushi SANBUISSHO
Motohiro SHIOTANI
Atsushi SHIGA
Kazutoshi SHINODA
Seiji SHIBATA
HIROSHI SHIBAYAMA
TSUYOSHI SHIMAMURA
Shigekazu SHIMIZU
AKIHITO SHIMOI
Kazuhiro SHIMOMURA
Yuichi SHIMOMURA
TAKASUMI SHIMOMOTO
Satoru SHARYO
Akinori SHOJI
TOSHIYUKI SHODA
MAKOTO SHIRAI
Masakazu SHIRAISHI
Toshimasa JINDO
Miki SUEHIRO
Tadaki SUGAWARA
Masayuki SUGIURA
Mihoko SUGIURA
Tetsuro SUGIMOTO
KOJI SUGIYAMA
Satoshi SUZUKI
Junko SUZUKI
TOMO SUZUKI
Hiroshi SUZUKI
Hiromi SUZUKI
Masami SUZUKI
Yuta SUZUKI
Jun-ichi SUDO
Masanori SEKI
Kiyoshi SEKITA
Tohru SEKIDO
Shinya SEHATA
Tomomi SOSHIN
Shinji SOUMA
Ryo TAKAI
MASAYA TAKAOKA
Hironori TAKAGI
Wataru TAKASAKI
KAYOKO TAKASHIMA
Hiromasa TAKASHIMA
Nobuo TAKASU
Kouichi TAKADA
Masashi TAKANO
MISATO TAKANO
Kazuaki TAKAHASHI
Ken TAKAHASHI
Tadakazu TAKAHASHI
NAOFUMI TAKAHASHI
Michihito TAKAHASHI
Yuhji TAQUAHASHI
Yukihisa TAKAHASHI
Yoshihiro TAKAHASHI
Setsuko TAKIZAWA
ASUKA TAKUMI
Ayano TAKEUCHI
Kiyoshi TAKEGAWA
Junko TAKETO
MASAKO TASAKI
Shigehiro TACHIBANA
Kohji TANAKA
Gotaro TANAKA
Takeshi TANAKA
Naoko TANAKA
Yui TANAKA
Rika TANAKA
RYOTA TANAKA
Yoshiro TANI
Yasunori TANIGUCHI
Yuzo TANIGUCHI
NORIAKI TANIMOTO
HAJIME TABATA
Shugo TABUCHI
Mitsuyasu TABO
SEIKO TAMANO
Akitoshi TAMURA
Kei TAMURA
Hideyuki TAMURA
Nobuko DANNO
Shuichi CHIBA
Kazuhiro CHIHARA
SATOSHI TSUJI
Naho TSUJI
Shuji TSUDA
Hiroyuki TSUDA
Seiichiro TSUCHIYA
TAKAYUKI TSUCHIYA
Toshiya TSUCHIYA
YOSHIMI TSUCHIYA
Hiromi TSUCHIYAMA
Tatsuya TSUNO
Satoshi TSUNODA
Yasuhiro TSUBOKURA
Yoshiki DEGUCHI
Eriha DEKURA
Munehiro TERANISHI
Keiko TERAMOTO
YASUAKI DEWA
Kunio DOI
Takaaki DOI
MASAFUMI DOI
Yuko TOGASHI
Kazumi TOKORO
TOMOAKI TOCHITANI
Takafumi TOMIDA
SHIGEKI TOYOSHIMA
SHUICHI TOWA
Ichiro NAESHIRO
DAICHI NAGAI
Ippei NAKAGAWA
Yutaka NAKAGAWA
SHUJI NAGASAKI
Akiko NAKAZAWA
Mineko NAGASAWA
Motokuni NAKAZAWA
Mikio NAKAJIMA
Takahiko NAGASE
Hideyasu NAGASE
Ryoichi NAGATA
Yuki NAKANISHI
Yutaka NAKANISHI
Kazuyuki NAKANO
Kenji NAGAHAMA
Itsuko NAKAMURA
Takahiro NAKAMURA
TOMOKO NAMIKAWA
Junichi NAMEKAWA
MASATO NAYA
Toshiaki NAMBA
Satomi NISHIKAWA
Nobuyuki NISHIDA
Hajime NISHINO
JIHEI NISHIMURA
TOMONARI NISHIMURA
YOKO NISHIMURA
Takayoshi NISHIYA
YUKO NINOMIYA
Hiroaki NEJISHIMA
Mamoru NOMURA
Ken-ichi NORITAKE
Yumiko NORITAKE
Akihiro HAGIWARA
Kazuo HAKOI
Naoki HASHIZUME
Masamichi HASHIBA
Kazuto HASHIMOTO
KAZUYUKI HASHIMOTO
KIYOHIRO HASHIMOTO
Masaharu HASHIMOTO
Mina HASEGAWA
Ryuichi HASEGAWA
Shigeki HATAKEYAMA
Hirofumi HATAKEYAMA
Hideki HATTORI
Hiroyuki HATTORI
Tomohiko HANADA
AKIHARU HANAMOTO
Kenichi HANIOKA
Nobuyuki BABA
Yoshimasa HAMADA
Yayoi HAYASAKI
Toshiko HARA
KATSUHIKO HARADA
Takanori HARADA
Takuma HARADA
Tomoko HARADA
Miwa HARADA
Emiko HARUYAMA
Kiyoko BANDO
Masanori HIURA
SHIGERU HISADA
AKIHIKO HISATOMI
Atsuko HISHIKAWA
Hiroko HITOTSUMACHI
Jun HIRAO
Mikito HIRAKATA
Takashi HIRASHIMA
Mutsuko HIRATA-KOIZUMI
Hideaki HIRATSUKA
Takuro HIRANO
Jin HIRUTA
AKIHIKO HIROSE
Morihiko HIROTA
Hideo FUKUI
Motoko FUKUI
Shoji FUKUSHIMA
Tamio FUKUSHIMA
Yuki FUKUNAGA
MASAO FUKUMURA
Yutaka FUKUMOTO
Toshihide FUJII
Toshiyuki FUJII
Yasuhiro FUJIKAWA
HIRO FUJISAWA
Yukio FUJIMAKI
KAZUNORI FUJIMOTO
Yoshihiro FUTAMURA
HITOSHI FUNABASHI
Satoshi FURUKAWA
Tadashi FURUKAWA
Hiromi FURUKAWA
YOSHIYUKI FURUKAWA
Kazuhiko BESSHI
Kenji HOSHINO
Kazuhiro HOSOI
Ikuo HORII
Masafumi HORIUCHI
Hiroshi HORIE
Shun'ichi HORIGUCHI
TATSUYA HONDA
Hiroshi HONDA
MASAKI HONDA
TAKESHI HONMA
Tatsuya MAEKAWA
TAKANORI MAEJIMA
Jun MAEDA
MAKI MAEDA
Toshihiko MAKINO
Hiroaki MAGOTANI
Naoya MASUTOMI
Shigeru MASUMI
YOSHIHIRO MASUMOTO
Toshiki MATSUOKA
NAOKO MATSUOKA
Tomochika MATSUSHITA
Akitaka MATSUDA
Takayuki MATSUNO
TAKEHISA MATSUMARU
Kiyoshi MATSUMOTO
TAKAHIRO MATSUMOTO
CHIKAE MATSUMOTO
Mineo MATSUMOTO
Yasuhiro MATSUMOTO
Takuya MATSUYAMA
SUNAO MANABE
Hiroaki MIIDA
Daishiro MIURA
Atsuko MIKI
MASAYUKI MISHIMA
Fukutaro MIZUHASHI
Hideyuki MIZUMA
Keiji MIZOGUCHI
KUNITOSHI MITSUMORI
HIROFUMI MINOMO
YUICHI MIMURA
MAKOTOMAKOTO MIYAUCHI
TOSHIKO MIYAZAKI
MASAFUMI MIYAZAKI
KATSUHIRO MIYAJIMA
Kaori MIYATA
HIDENORI MIYATA
Atsushi MIYAMOTO
Saku MIYAMOTO
YOKO MIYAMOTO
IZURU MIYAWAKI
Seiji MIYOSHI
Tomoya MIYOSHI
Satoko MIWA
DAISUKE MUKAI
Kaori MUSUMI
Mamoru MUTAI
SHINICHI MUTO
Tomoko MUTO
YUICHI MURAKAMI
Masahiro MOCHIZUKI
Yoshiyuki MOTOKAWA
Yasunori MOMOSE
Koji MORI
Masaaki MORI
Yasuo MORI
Katsumi MORISHITA
Osamu MORITA
Junya MORITA
Haruo MORITA
Fumio MORITA
Tomomi MORIMURA
Kenji MORIYAMA
Tomoyuki MORIYAMA
Yuta MORIYAMA
Norichika MORIWAKI
Kyohei YASUNO
Masashi YASUBA
Hideaki YADA
Hiroyuki YANAGI
ATSUNORI YAFUNE
OSAMU YAMAKITA
Yoshionori YAMAGIWA
Kojiro YAMAGUCHI
Takashi YAMAGUCHI
Masahiko YAMAGUCHI
Kiyo Yamasaki
Akihito YAMASHITA
Kotaro YAMASHITA
Haruhiro YAMASHITA
Atsushi YAMADA
Tomonobu YAMADA
Masanori YAMADA
YUICHIRO YAMADA
Seigo YAMAMOTO
Dai YAMAMOTO
Takashi YAMAMOTO
HIDEKI YAMAMOTO
MASAKATSU YAMAMOTO
TAKASHI YAMOTO
Xiuying YANG
KIYOKAZU YUNOMAE
Ryohei YOKOI
Hideaki YOKOYAMA
KEISUKE YOSHIKAWA
Katsuhiko YOSHIZAWA
Takemi YOSHIDA
YASUNORI YOSHIDA
Kumi YOSHIHARA
Takafumi YOTSUMOTO
YUTAKA YONEZAWA
Riichiro YONEZAWA
Masaki WAKAMATSU
Taketoshi WAKIZAKA
Shin WAKUI
Masahiko WASAKI
Kazuyoshi WADA
Sou WADA
Kazuto WATANABE
TOSHIYUKI WATANABE
Mayumi WATANABE
RYO WATANABE
Kim Hyoung-Chin
Choong-Yong Kim

PAGE TOP