THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Diplomate of JSOT / Emeritus DJSOT Members

Name
Fumiaki AKAHORI
Hiroyuki INOUE
Kiyoshi IMAI
Koichi UENO
Takashi UNNO
Hitoshi ENDOU
Motoyasu OHSAWA
Yasuo OHNO
Keikou OKASAKI
Shuzo OKAZAKI
Takeshi ONODERA
Tetsuyo KAJIMURA
Kimio KARIYA
Yoshiaki KAWAI
Takahide KIHARA
Hiroshi KUSE
Yuji KUROKAWA
Yukio KODAMA
Fumio SAGAMI
Tetsuo SATOH
Jun-ichi SUDO
Kiyoshi SEKITA
Kouichi TAKADA
Michihito TAKAHASHI
Yuzo TANIGUCHI
SEIKO TAMANO
Shuji TSUDA
Hiroyuki TSUDA
Keiko TERAMOTO
Kunio DOI
Shizutoshi NAKAGAWA
Mamoru NOMURA
Akihiro HAGIWARA
Masaharu HASHIMOTO
Ryuichi HASEGAWA
Takanori HARADA
Shoji FUKUSHIMA
Toshiyuki FUJII
Ikuo HORII
Shun'ichi HORIGUCHI
Takeshi HONMA
Kiyoshi MATSUMOTO
Kunitoshi MITSUMORI
Seigo YAMAMOTO
Takemi YOSHIDA

PAGE TOP