THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Diplomate of JSOT / Emeritus DJSOT Members

Name
AKAHORI Fumiaki
DOI Kunio
ENDOU Hitoshi
FUJII Toshiyuki
FUJIMAKI Yukio
FUKUSHIMA Shoji
HAGIWARA Akihiro
HARADA Takanori
HASEGAWA Ryuichi
HASHIMOTO Masaharu
HONMA Takeshi
HORIGUCHI Shun'Ichi
HORII Ikuo
IMAI Kiyoshi
INOUE Hiroyuki
KAJIMURA Tetsuyo
KARIYA Kimio
KAWAI Yoshiaki
KIHARA Takahide
KODAMA Yukio
KUROKAWA Yuji
KUSE Hiroshi
MATSUMOTO Kiyoshi
MITSUMORI Kunitoshi
MIZUHASHI Fukutaro
NAKAGAWA Shizutoshi
NAYA Masato
NOMURA Mamoru
OCHIAI Toshiaki
OHNO Yasuo
OHSAWA Motoyasu
OKASAKI Keikou
OKAZAKI Shuzo
ONODERA Takeshi
SAGAMI Fumio
SASA Hitoshi
SATO Shigeru
SATOH Tetsuo
SEKITA Kiyoshi
SHIRAI Tomoyuki
SUDO Jun-Ichi
TAKADA Kouichi
TAKAHASHI Michihito
TAMANO Seiko
TANIGUCHI Yuzo
TERAMOTO Keiko
TSUDA Shuji
TSUDA Hiroyuki
UENO Koichi
UNNO Takashi
YAMAMOTO Seigo
YOSHIDA Takemi

PAGE TOP