THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Special Members / Honorary & Meritorious Members

Honorary Members

Tomonori IMAMICHI Shun'ichi HORIGUCHI
Hideomi FUKUDA Masayuki IKEDA
Ryuichi KATO Yasuhiko SHIRASU
Yukio KUROIWA Nobumasa IMURA
Tetsuo SATOH Minro WATANABE
Michihito TAKAHASHI Makoto ENOMOTO
Takeshi ONODERA Hitoshi ENDOU
Morio KANNO Yuji KUROKAWA
Tetsuya KAMATAKI Fumiaki AKAHORI
Kunio DOI Taku NAGAO
Shoji FUKUSHIMA Shuji TSUDA
Takemi YOSHIDA Ikuo HORII
Yasuo OHNO  

Meritorious Members

Akira TAKANAKA Akihiko MAEKAWA
Atsushige SATO Mineo YASUDA
Yasumoto KIKUCHI Satoru TANAKA
Motoyasu OHSAWA Kiyoshi IMAI
Tsuyoshi FURUYA Munekazu GEMBA
Hideaki KARAKI Kimio KARIYA
Masaru KUREBE Mamoru NOMURA
Eiji MAKI Yasushi YAMAZOE
Koichi UENO Kunitoshi MITSUMORI
Fumio SAGAMI Chiharu TOHYAMA

PAGE TOP