THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

Japanese
home

Diplomate of JSOT / Emeritus DJSOT Members

Name
AKAHORI FUMIAKI
AMANO YUKINORI
INUI KOSEI
INOUE HIROYUKI
IMAI KIYOSHI
UENO KOICHI
UNNO TAKASHI
ENDOU HITOSHI
OHSAWA MOTOYASU
OHNO YASUO
OKAZAKI SHUZO
OCHIAI TOSHIAKI
ONODERA TAKESHI
KAJIMURA TETSUYO
KANAZAWA YUKIKO
KARIYA KIMIO
KIHARA TAKAHIDE
KODAMA YUKIO
SAGAMI FUMIO
SASA HITOSHI
SATO SHIGERU
SATOH TETSUO
SHINODA KAZUTOSHI
SUGIMOTO TETSURO
SUDO JUN-ICHI
TAKASHIMA HIROMASA
TAKASU NOBUO
TAKIZAWA SETSUKO
TSUDA SHUJI
TSUDA HIROYUKI
DOI KUNIO
NAESHIRO ICHIRO
NAGATA RYOICHI
NAKANO KAZUYUKI
NAYA MASATO
NISHIDA NOBUYUKI
NOMURA MAMORU
HAGIWARA AKIHIRO
HAMADA YOSHIMASA
HARADA TAKANORI
HISADA SHIGERU
FUKUSHIMA SHOJI
FUJIMAKI YUKIO
FUTAMURA YOSHIHIRO
FUNABASHI HITOSHI
HORII IKUO
HONMA TAKESHI
MANABE SUNAO
MIZUHASHI FUKUTARO
MITSUMORI KUNITOSHI
MOMOSE YASUNORI
YAMOTO TAKASHI
YOSHIDA TAKEMI
YOSHIHARA KUMI

PAGE TOP